m. k V 7, 16. j* iotf*- Xfa. '/iisr vri.i L Besloten wordt niet op net vei'zoex. latei. Hijkhoden te voornomen sotxcer i onder ie ;.p 14ige zoo. e.. die ven j I ïg at) ord srstc c V~ aJj csloten wordt aan den Technisch. Ambtenaar Openbare /er-| tn op te dragen ter plaatse en oord -x. n te brengen co het advies van den Inspecteur van olitie :sioteil ordt geen ^eldeli j xie ondersteuning te verlos schors lorsn - strt xCxsing van levensmiddelen x.an geschillen op do r st aatschappelijJe .lulpbeto- n ai' te Ooveii don..en. de her- l to e- no\ kan .orden vold; an minus i'.a,pO voor liet oude )duSd iena^t an i sg en oi..e a jerberg \P cJ om inurMtaloten v,ordt aan de ouders van ieder kind f.löQ,-- too I' en ae begeleiding der Kinderen ïen - r - r mg der geuo -x- 'tn stop I- 'Gen. 11 sur rsloten .ordt naar het verschil in ae oppervlaKoe van 3'wp iieid^' runde terrein vuix v.u...-engel eeii oir in sg e11en laf O 1. - CjxO. bij «i--v LVv wJ'lllö Lel, ii 1 Va t>o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 676