3Af.35' Volg num mer 1330 1331 1332 IV 1334 Afzender of voorsteller Datu m H* oh. j~j m m i j e r agent van politie te Soest. Pechn. Ambten ar Opnbar e e r r c n De VoorziVv j. Bou en 'Toning- Korte inhoud |vraaai m txceerrng v n -mi bedrug v n i.ep,-- zijnde de dor hou gemaarte verj huizingskos ten v .1 Sossterberg naar Soest (verzoekt in verband met de aanzeg0inw tot verhuizing naar So.st en tege.~oet-i koming in de rosten -.e0ens hoog «re ir«iaj Ihuur IcSlOten [cèden jdeelt mede dat aan d. '/«Bitumen eg iUtrechz ra.n vormen bet ..ld de onae....ioua| termijn öroot f.4352»-- der &annemings-l som betreffendo net verbeteren v n ie.i Oss^nd. mvjeg enz. sutlt voor aan den Inspecteur der B_r. Belastingen t. verzoexcen d.. gegevens villen verschaffen en zoo mogelijk de inrichtingen der koffiehuis- m resv, u- .m, ten einde d~ finantieels ae volg en bij inwilliging van hei: verzoek van "hocares" te kunnen nagaan. biedt Ier btixuudwling aan .xtige ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekuningen en adviezen. j wJond fcing van li nistbei 1 aan G »cze toee Ln. f onu ern lorde oes op i m jjj "v*c*n j iiUu-xc j. c; clflxu-i0 u 0 0 e Z x Oxl j O J uk, - -1 ..diCi jQJ -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 677