>Y~ Wu'/tjir W Jr\ I H g van n a. ■ei'c huis Afdeeling BESLISSING Aanmerking en No i*x 0-xt -«e nu i x irij s xxO o g o x w «x. j [oeden. li vond van billij-n-id. en he t feit dc de overplaat- ini van den agent van politie geschiedt uit oogpunt van isiieohe 1- ng ;ordt "besloten an den raad vo-r ixs stel en aan G.van Huinuel een bedrag van f.lOC,-- per jaar toe te ..ennen als tit j j\.e toesl'- m de huishuur. Lat toeslag telden jare bij de jvurot ting v s o te stel - ff 36 .env;eg van dc; onderhoud stemlij 11 groot f.4352»dal worden uitbe- .nalodn, (t volden van J-lee op hst advies van Jou en ïoni sic 0 nos. 35/ - 35/14-5» wordt besloten aanvragen nus, 1/977 30L in te willigen. V bijtte Vcï ei„Ob t-i Vs ,11 vJX..lii. w" 1 j xv. d C l I IQ V fcï'Sts ju/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 678