NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 .-.-23-v.ö.lj.ö .0.6.x* Tegenwoordig de Heeren Secretaris Afwezi De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 680