/A« •/'7a' K- A.A" Hfc. ah. f)uJi :V Afdeeli ng BESLISSING Aanmerkingen de -rhloosheid reeds genomen uit c>ogpunt der al- 'ft.jtfih ie oeconoiiische toestand van hst land reeds tot liet f „rst- zijn doorgevoerd en net College o_) uien grond I on ui*ad gn aan nc. c vgl z* o g m. yau d gn u 0 o s c -1* -g s s tiir gn u Go volcLoGii» vernieuwing en verhardin^ v n het verharding van vandelpaden (trottoirs; /ernarding van het n.ridelp&d lan straat volledige alhier hing van de Luithoppeni an. ~c v 1 j ver ej e aan de ha -jM-»11 e* - loten hordt den Ra-.d te adviseer -n g--u suosidie e- •icoi.-. .anbo2ien ue gevolgen dez~r suosidieverlee- ib niet zyn te overzien ■*SUï 1 ing --sluit conform het advies van -xijHulp s o toonne erkomende op betaling der vorpleeg- z u;i i' m in e c 1 j au op u e .,i. ói - v --1—i i-g va tg e sloten ..ordt den Raad voor te 8 cellen een ureuiet I *h<id j tOO l G S uQ»oX n v-rgunning hordt overeenkoms'tig het hierbij gevoegde: Jhi -it:.rp v-erleenu. a slopen .ordt den inister v- n Defensie voor be steile "a verzoenen tot rui li van grond mede te ericen - -nxcoKstig het eerste ontv;ero van Burgeme-ster en wioudersIn beginsel aan de ver. l? - - W J J jjk ciwdiiy (icj»li (i0 i*gc0x*xui*g^, g i g n 1 n 1igi lx giciii£^ t ijgncLg >-ik6ïi ox 1 v •-1* ai e< u»n. -di;:> - 1 ci .iet herbestrat^n var; dc Dc-n Jlic--.iaen de Sciio *1- &;raat op verharding 4>- heter; iie o -i ui i e ixo tg vaix ^P i«e - >g o q o g d ot .1^-0 i-.j.ii.en Votn 16n pi-- xiosoen G A iburglaanj Cr«Jad .j «mi* x. /v*f ■tP* .erii u-llCll -uct iUÖ y C U. G 4 01 i Gif Vctil Lil -hj G X S "fcc.» 3»X1\'G AG>v- lil tlU.1' Vg 1' G exii^G. r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 682