3- r- Pp 4. vdf- v Air Afdeeiing BESLISSING Aanmerkingen istilling ^6cn oebruik zal viorden ge raad zal onder overleving der stu -ken ;orde: o ij^la he c adr s vu r henixi s^e vin^ >.an voor 1c.ItVr. >-1 o tn ordt de ju ^rcwlru i x— solxen- 11~i sr de d_<or schenkers 0«stelde voorvaa x dienovereenkomstig voorstellen te doen te aanvaarden den en den V A xoll^ge n--e-.it stana uunt i. de voorgesteld* sohrijvingeii dour 3ouv»toezicht xcunnen vorden ui tgc L-di^a. iierv n xxodedt-elin0 _an den Technisch -Wote sloten wordt adressant te berichten dat na 1 November j U' Wi >ex.ioetx-0j.-in0 in ue ^osten van het huisonderwijs ;r xsal .lorden verleend. j iScxj. iïüiat xio*c oóiiix uw uw DwJTXoxioon Gd *i 5 M° 6 h ili i' t Jm -"'i t>'dyy "tfcfc U L«L I. Wi WU fct/ju 4^ V-4A. (s%' d -«• -v—y - UI ii it- WwCl»Hrj61101i.Uil IA gj\ - t_jw li Jcnxw XXV- o U UWlllXjOUU o J. *x ua u m. w v Uw U.0611 -ii 01

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 684