V olg- nuia- ..icr 134- .ifaender of v or- stclier Techn. .Ufoten ar op en care ;erin:.. Ja tuin 1349 Techn. Ambtenaar hel- st met de 'boe. houd ine, Cpenbare vr«cn Soest. 135c ITederlandsche id- denstandsbank kantoor Soest. 13 Pl De Voorzitter. .korte inhoud zendt advies tot "betaling van den eerst' termijn van den aannemingssom voor het] verrichten v ~n benung-saus- en schil- derverken aan de onderlijzersJonin^ 'bij de o.l.school aan de Beetzlaan ad f.231>-- (7C.J van f.33^»--} verutac,.: met een bedrag van f.51,40 e0ens A - .cm an de aannemers J.v.Schaic., Zn. dedt Livdt dat aan de V. v/h Gebr.Ho birk te har en, ..armeeuster van best no. r n orden uitbetaald de r- ter mijn der aannei ingssom betreffend a inleggen van den Post eoS de v. ..ede straat, den Veldweg en den Belvedère-. zijnde 45 van f.ll.075,-- - f«95ü»H is f.4o26,25» vermeerderd. -et J1113 i meerderwer-k, in totaal de som a var f,94 ,24. deelt mede dat op 20 ctober a.s. open staat de inschrijving op de 2e 4;leen] gerente urnjterdam 1934, te._eu de;. hm van 99 recht van voorkeur voor „ouders van de per gu jTovema-r .s. losbaar gestelde 4,1 obligaties. stelt voor den raad ter vaststeiliu0 aan te bieden oen tweetal ontwerp-be slui ten tot wijziging der g~ .eonte-1.- gro ting, dienst 1934, nos. 2l/jom- 2l/3«5.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 685