L '1 //U. ïps- /)uspi >m den etrs voor het en schil- 'J onrng 3ens )Cll^v -L c i ji e br 1 best ls t,r 'ene het v. eede- .vederc e, '9> -1 -j--l13 >:9' a van h,<:? leeni den v J ur voor es. ellxn0 er J-D ynte-tk /3o4 6; BESLISSING Afdeeling Aanmerking? Ou. pijnde 1 .-231 veraeerderu. met xpl ,4e* ae erderera :.n J.van Schnick en 1... voor het verrichten van divcr-1 v ci'xZ Uc.iiijh.ed en e. z. de o.x.soxzool uuzr x e x ó^luxii or c besloten esloten wordt aan de .7. v/h Gebrs. Ho^encir^ te ha- sa den 2den ter.rijn. der aaniieniin^ssoiè. betrexx'endc het anleggan van den Postweg, de van JTeedestraatdei; V'el-f^ y eg en den Belvedèreweg zijnde f;482ó,25 vermeerderd j .1.1113,99 zoeerderwerk uit te betalt. ^sloten wordt van deze inschrijvin gebruik te naken. I vicdf Cmforiii het voorstel wordt besloten Ijii f* i ü,U sriiic ex. b UjJ e.i- s y) y7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 686