NOTULEN %/r' BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ppr== VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 31 Qctober 193 Tegenwoordig de Heeren lir .G.Deketh, Burgemeester, H.van Klooster en Il.Lodeesen, Wethouders» Secretaris J.GA. Batenburg- Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, e Secretaris, Bevat volgnummers 1352 t/m 1375- Uitgevoerd Afd. 14) Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 688