/Plu. BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkinaen en No. I Besloten wordt aan de arbeiders tewerkgesteld bij de werkverschaffing een brandstoff entoeslag toe te üermen te beginnen over de week aanvangende 28 October 1934 belet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no.35/ Wi |l48, wordt besloten de aanvrage no.l/980 in te willigen. [Besloten wordt aan den Technisch Ambtenaar van Openbare v Jf< perken opdracht te geven de paaltjes te verplaatsen. 1^^ )e gevraagde ontheffing wordt verleend. e declaratie's opgemaakt door de afdeeling financiën (lorden goedgekeurd, terwijl met de motiveering der bedra- en de vergadering zich kan vereenig* in,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 690