Volg- num- i Afzender of voorsteller I mer 13 74 1375 Techn. Ambtenaar Openbare Merken. De Voorzitter. Datum Korte inhoud rapporteert dat het aanbrengen en gebrujfceslotej van gas verwarming in het lokaal van hetHverwarm: Hoofd der U.L.O.school voorde-,liger is dan electrische verwarming. biedt aan een ontwerp-voorstel inzake BlHet onti ontslag, zekerheidstelling en benoeaingBflorden van een gemeente-ontvanger

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 697