Aytt BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen 1 en gebrumesloten wordt den Technisch Ambtenaar op te dragen gas- [p Jl(- il van hetverwarming in het lokaal aan te brengen, liger is l inzake BHet ontwerp-voorstel wordt goedgekeurd en zal den raad benoemingpflorden aangeboden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 698