NOTULEN /ff- BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A*£~ VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2 November 1934. Tegenwoordig de Heeren Mr .G.Beketh., Burgemeester. H.v.Klooster en K.Lodeesen, Wethouders Secretaris J.G.A.Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, A De Wethouders, Bevat volgnummers 137- t/m 13$3 Uitgevoerd Afd. Ift... Afd. II Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 700