Korte inhoud Datum Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1383 De Voorzitter. stelt aan de orde de behandeling van de wijzigingen aan te brengen in het ambte- naren-reglement oa..in verband met de opmerkingen van de Gedeputeerde Staten omtrent het bestaande reglement.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 703