BESLISSING Afdeel ing en No. iet verhandelde zal in het nieuwe reglement worden opge ien waarna een nieuwe lezing van het geheel in de ver siering zal plaats hebben. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 704