NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 6 November 193 4- Tegenwoordig de Heeren Mr.G.üeketli. Burgemeester H.van Klooster en K.Lodeesen. Wethouders. Secretaris J. Cï.A. Batenburg- Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Ji.JZ De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Atd-1 Afd. II t/m 1401. Afd. III: Afd. IV 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 706