NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 9 Hove^ber 193^. Tegenwoordig de Heeren .(i.Deketh, Burgemeester H. van Klooster en iv. Bodeesen, Ve thouders Secretaris J. G .A .Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1402 t/mI4I0. Uitgevoerd Afd. IC^\p Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 714