NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 15 November 193 4 Tegenwoordig de Heeren mr .(x.Neke tb. Burgemeester H.van klooster en K.Lodeesen, eth.oud.ers. Secretaris J.G .A .Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummer# 1419 +*rr* Uitgevoerd Afd. I: A Afd- 11Afd 1,1Afd" IV: De Burgemeester, De Secretaris, M

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 722