BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen et College neemt kennis van het advies der Commissie r?£OfJ, en besluit overeenkomstig dat advies de ontwerp-begroo- ting 1935 samen te stellen en de Gedeputeerde Staten aan te bieden, met de uitdrukkelijke mededeeling, mede op advies der financieele Commissie, dat bij doorvoering der regeeringsmaatregelen de ingezetenen tot net uiter ste zullen moeten worden belast om een sluitende begroo ting te verkrijgen. Deze omstandigheden geven aanleiding iij voorbaat ten sterkste te protesteeren tegen de voor nemens der regeering, aangezien deze gemeente niettegen staande haar abnormaal snellen groei steeds een zuinig financieel beleid heeft gevoerd en nu de lasten zal heb+ ten mede te dragen van vele gemeenten, die door eigen schuld in moeilijkheden zijn geraakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 724