NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 16 liovember 193 4. Tegenwoordig de Heeren i^r .(j.Deicetii, Burgemeester, H.van lilooster en A-mocieesen, detJaouders... Secretaris J.G.A .Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 142Ü t/m1449» Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 726