NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERÈNG VAN DER GEMEENTE SOEST 193 4 VAN 2... Ae'oruari Tegenwoordig de Heeren Mr uÜeke.tli., Burgemeester... Lo&eesen, Wethouders ii. van xi.looster en Secretaris Adateneur Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders De Secretaris, t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I Afd. III i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 72