v Ai"- M' Ha ccpi. 'OU. I'S'! Afdeeling en No. Aanmerkingen je te ver.| 1 die ge- ce door ierp-uit- in uitge- Lt rapporij .mbtenaarJ en wo- .n er zicrl ,ngen van staande n worden] volgende e inede- I pril 193=| idings- termijn keerd; jn wordt ld. n zich er over- Besloten wordt te handelen conform het advies der Com missie. |7 Ji> 'Besloten wordt aan net verzoen te voldoen en mede te deelen, dat de overeenkomst tegen 3Ü April 1935 a^-s geëin digd wordt beschouwd. ever [Het ten name van P. van de Pol staande verlof A. wordt in- [0 Ay [getrokken. Besloten wordt tot terugbetaling van f.6,25 lijnde het Jll- [bedrag over het nog niet verschenen kwartaal Pebr. t/m [April I935. eldende ouwde 57. 3f sr echt et ver- teit en iel plaats Lminis- ■ng 1934. n de (Kennisgenomen en den haad mededeelen. jaar V ft 41- i Ij Kennisgenomen. Kennisgenomen en den Aaad meaedeelen. /?U-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 734