<h' s'WeP. j-Y' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .druiling de Com- mber I934 - en dat ft de t uit bater t voor n is ge- et de lei r omtrent No verat er rceelen anstraat n erfpacil erfpacht gesloten wordt de grondruiling voorloopig aan te houden, ft c Lereenkomstig het advies van den Technisch Ambtenaar Ipenbare 7/erken wordt besloten Joh. Gr oenenboom aan te Schrijven de sloot uit te diepen en op diepte te houden. üesloten wordt den daad voor te stellen den erfpachter pijtschelding te verleenen van de erfpachtscanon over [934, als daar na het beëindigen van het dienstjaar kanleiding toe blijft bestaan. aling van «Besloten wordt conform het rechtskundige advies te hander- n 1922 - ften en de pensioensbijdragen over de jaren 1922 - 1931 ente. Rte betalen echter zonder rente vergoeding. fijt' pening stuur var) ke de ie afwa- et Oude bestaan- nden voo) een zant orgescioh j et tot nd omweg tot bet ien voor vergun-, a 22 kei t de tij teeke- Besloten wordt aan het Bestuur van het Waterschap Soes- terveen een schrijven te richten als door den Secretaris in zijn rapport bedoeld. kennisgenomen Besloten wordt conform het advies [schrijven. L.de Ruijgt aan te lljrt V aJj fit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 736