Vt/f NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 20 November 193 A. Tegenwoordig de Heeren j..j: .G.Deketh, Burgemeester. H.van klooster en Iv.Lodeesen, ..ethouders. Secretaris J.G.A. Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, ,/j J De Burgemeester, /z- De- Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 1Afd" 1450 t/m i4-ó5« Afd. Afd. IV li .1 h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 738