BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen ■js eischen v?ord.en gesteld de bepalingen omschreven in A 'e rapporten uitgaande van den Commandant en den Tech- lisch Ambtenaar Openbare Wericen, respectievelijk 26 Oct. 934 en 16 Nov. 1934. elet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht n0.35/ fJ[S- 56, wordt besloten de aanvrage no. 1/994 te willigen!.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 744