NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ;L*c- VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 23 November 1934. Tegenwoordig de Heeren Ar.G.BeKeth, Burgemeester H. van klooster en A.Lodeesen. Secretaris J G A Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, r Bevat volgnummers 1466 t/m4-47.7 Uitgevoerd Afd. IV Afd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 746