Tk-ivi/ BESLISSING Afdeelinq Aanmerkingen en No. }oed gevonden wordt de erfpachtscanon te mogen betalen Ji] fn drie maandelijksche termijnen, he eerste termijn ver- tS ilt op 1 hec. a.s. Vvïï. jziging B-g ^ij^iging wordt goedgekeurd, rvlxet, ie e^-ploi-B[or(it goedgekeurd, r natuur- je ontwerp-begrooting 1935 wordt overeenkomstig de voorf 'tZ-et-Js gebrachte wijziging thans door de vergadering voorloo- pig vastgesteld. ^Y^/iK jen Technisch Ambtenaar wordt in overweging gegeven voof j 1934 de nog noodige credieten aan te vragen. J^2>^85" IVoorts wordt besloten aan den Kaad voor te stellen te besluiten dat met ingang van 1 Juli 1934- het gasbedrijf aan de gemeente zal schuldig zijn een vast bedrag ad lx.4000,-- per jaar als retributie vo^r het mogen hebben |van buisleidingen in gemeentegronden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 750