NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3Ü November 193 4* Tegenwoordig de Heeren Mr .G.BeKetJa, Burgemeester H.van Klooster en K.LQdeesen, etnouders. Secretaris J.ü.A Batgatur, Afwezig Accoord De Wethouders, V De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IAfd. t/m Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 762