NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A ji VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4 december. 1934. Tegenwoordig de Heeren iiir .G .Deneth., Burgemeester H.van Klooster en K.Lodeesenj ïetnouaers. Secretaris j.G.A Batenburg, Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .WO t/m15.18 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 768