Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 1516 1e chnAmbt enaar Bouw- en /oning- toezicht 1517 ue Voorzitter. 1518 (ue Voorzitter. rapporteert, dat door m.v.d.Broekwo nende üecKeringhstraat 34 op het per ceel, kadastraal bekend gemeente üoest, in sectie C.19, gelegen aan de kerk straat een houten schuur is opgericht zonder vergunning van burgemeester en iethouders en adviseert tot den overtre der van wet en verordening eene aan schrijving te richten tot het afbreken van dit bouwwerk. stelt voor den rtaad een crediet te vra gen groot f.1200,-- voor het verstrek ken van een kerstgave aan werkloozen en ondersteunden. stelt voor aan den naad voor te stellen de Banning straat tusschen Vliegkamp en het natuurbad niet te verlichten en en kel een crediet van f.2583 >40 te vragen voor verplaatsing der thans aanwezige leiding

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 771