NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS m=- VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 0 Jeceuiber 1934. Tegenwoordig de Heeren krG.LeKetb., -burgemeester H.van xJ-ooster, en z... Lod.ee sen, <ietiiouders Secretaris j .L.A-Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers lf?'19 t/m Uitgevoerd Afd. 16\/y Afd. II - Afd. III Afd. IV De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 774