I f; cUs- BESLISSING Ardeeling en No. Aanmerkingen gesloten wordt aan den naad een voorstel te doen tot op lossing dezer aangelegenheid een hedrag in eens groot ;.60ö,-- uit te zieeren. •M' üesioten wordt op het advies in te gaan en tot de uea. \PaJtt' Üierteeltcentrale het verzoek te doen. \H- Cevens zal aan het Staatsboschbeheer het oordeel worden gevraagd over beplanting der bosschen met rhododendronpianten. besloten wordt de ontwerp-besluiten den naad ter vast stelling aan te bieden. A/ Conform het advies wordt besloten. v?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 776