BESLISSING I Ardeeling en No. Aanmerking^ ijelet op het schrijven van uedeputeerde otaten dd. 4 je- cemher 1934, 3e afdeeling .wo. 39^5/2322, waarbij toestem* Kiing wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning wordt besloten de aanvrage no.1/999 te willigen. V> 'f- ■'S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 778