NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afd. IV: til. VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 Becember 193 4. Tegenwoordig de h'eeren mxrG.ue^eth, Burgemeester, xi. van klooster exi Jx.jjQCieesen.setnouders Secretaris J G .A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, A- X Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I: Afd. t/m 1543.. Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 780