Volg- num- i Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud mer 1534 153? 153Ö 1537 153Ö 1539 A.Moraal ,rluvier- straat 273 Mcheve- ningen o.G.Schouten. Hil versum. Bestuur afd.Socst V Ol a B x B rechn. Ambtenaar openbare 'erken. H.v.d.Hoorn, j.v, Suydam-v.wijk, v.Asch-^eijerse. n.W tan ,Soester- 'bergschestr .51 AOfcSt verzoemt de hem ad. 29 «Juni 1934 ver leende bouwvergunning te willen stellen ten name van J.v.Looy en i1.G.v.a.i^oln wonende te Amsterdam wiingerdweg 53» te Amsterdam (if) (ü.IJ). Me technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht ad viseert het gedane verzoete wel te wille; inwilligen. verzoent de aan hem verleende bouwver gunning dd. 21 oept. 1934 ten name te willen stellen van iAC.v.Mooy en M.C.v, d.Holle alhier. Omtrent dit verzoek wordt door den teel' nisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht, gunstig geadviseerd verzoekt verbetering van den Helmweg. Me Commissie Openbare '.Verken adviseert tot het aanbrengen van verbeteringen aan dien weg over te gaan, indien de desbetreffende grondeigenaren den be- noodigden grond hebben afgestaan. ;doet een voorstel tot uitbreiding der 1 straatverlichting naar aanleiding van in gekomen verzoeken. berichten, met loonverlaging ad 10 ac-| coord te gaan. Moor v.d.Hoorn wordt even wel verzocht een bijdrage voor aanschaf fing van schoonmaakmaterialen. verzoeKt teruggave van het door hem ge storte bedrag, ad f.140,--, wegens waarjj borgsom, als bedoeld in het besluit van' j Burgemeester en wethoudersdd. 2ö A^M 1934, le afd. Ho.20. I Me technisch axabtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht ad viseert het gestorte bedrag terug te te talen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 785