NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN lx jecember 193 4. Tegenwoordig de Heeren Mrü-.Jeüetia, burgemeester. H.van klooster en m*Lo.deesen, etxiouaers. Secretaris o ü.A»Batenburg» Afwezig Bevat volgnummers 1.54,4 t/m 455^ Accoord De Burgemeester, De Wethouders e Secretaris, Afd. I: 4? Afd. II: Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 790