rt BESLISSING Lt.KooperJjje ontheffing wordt verleend onder de door bouwtoezicht fing be- ïjgestelde voorwaarden. 14 der Afdeeling en No. Aanmerkingen V io- ^en haad zal worden voorgesteld tot nevenstaande rege ling te besluiten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 796