NOTULEN T '0 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A =£-. I VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 14 December 193 4. Tegenwoordig de Heeren MrG.-De&etJa, -burgemeester, tf.van klooster en n.^odeesen, „etiiouders. Secretaris j G.A.batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, &U De Secretaris, Bevat volgnummers >1559 r t/m1570 Uitgevoerd Afd. 1:7^ Afd. II: \J Afd. III Afd. IV j» /y V j t/k' i A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 798