Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1571 1572 1773 1574 1375 1576 Afd.financiën. j CGeervlietbad-? meester te Soest. D//aal axoriinginnej laan 22 Soest. e ciinAmb t e naar Bouw- en Moning- toezicht. 0ommissie van ge organiseerd over leg. -..er doe stuur der ii edHervGeme ent e te Soest adviseert over te gaan tot het benoemen .van een geneesheer belast met het ver- Irichten van de doodschouw gedurende het jaar 1935. verzoekt het besluit van de stichting jtot beheer van het Soester natuurbad tot verlaging zijner bezoldiging nader onder! joogen te zien en zoo mogelijk: te zijnen gunste te wijzigen. jmaakt bezvsaar tegen den bouw van een blok van 3 winkelhuizen aan de Aoningin- jnelaan naast zijn perceel, aangezien ue plaatsing geschiedt op 1/2 li. voor de voorgevel van zijn winkelpand. IOmtrent deze zaait wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar, de klast met de leiding van bouw- en woning-:.' toezicht, dd. 11 December 1934. rapporteert, dat J.J.van Schadewijk, te Soest ten behoeve van een bouwaanvrage van p.van hoornen alhier ontheffing noo- dig heeft van het bepaalde in artikel 14 der bouwverordening, voor den bouw Ivan een varkensstal en het oprichten vanjj ;een wagenloods met berg schuurt j e op een I terrein, gelegen aan het ,,erkpad h.s. Ihoek haadhuisstraatsectie xi.1732 en 'adviseert de noodige ontheffing te ver- leenen, onder de door hem voorgestelde voorwaarden I adviseert tot handhaving van de vacan- tietoelage uit te keeren aan werkliede van Openbare .verken. vraaöt mondeling door tusschenkomst van den Voorzitter de ingebruikgeving van net Angelusklokje" van ouds afkomstig van de oude kerk in de Aerkebuurt, ten behoeve van het nieuwe kerkgebouw in de buurtschap "Hees" alhier.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 805