/HJS BESLISSING Afdeelinq I A Aanmerkinqen en No. i itiën van ar tuu x. ende nota erLzaam- en wordt zijn "he elde taiie' ie decla- j aan de den Te eb pgave was ie tarie- inoeten ave was groot rbeiders n de Laan egr ooting eenteraad elde cre- ft ver deze uit iet der itgaaf is, L. benzi; aad Groo- bare er- ine i rider1 mini s si e n wette- z i ciij en? •verant- .934, met wegens, ior derdei irdt onge in enz. jeven een roor is ;en Le Leij's is ge- per uut van den ïbare wer- walsiiuur Dé declaratiën worden vastgesteld. iie rosten voor opmeting van de Laanstraat vnare alsnog voor een extra crediet bij dien Laad voor te brengen. Qt *Xs. jje opmetingsrosten Laanstraat zullen door een nieuw aan ■pff te vragen crediet worden gedert. overigens worden de declaraties vastgestela.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 808