NOTULEN A, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 .ojecember 193 4. Tegenwoordig de Heeren -atG-.Deiceth., Burgemeester it.van xilooster en ^.Lodeesen, etiiouders. Secretaris «J »G«A.Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 14 t/m16:ü7> Afd. II: .V Afd. Afd. IV i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 812