Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 159Ó 1597 1598 I599 lóou 1601 1602 ed.,'J.v.Le van leedestr.7a, ed. G v d j3 ur g,ooest« Mevr.Mobach, Ver lengde Talmalaan 23 Soest. ree hnAmb t e na ar Openbare lerzen. I mevr. ,7.Mijca van kuijlichem,Jrica- weg 4 soest G.V.bed.ffiidden- standsbanz zanto soest. or z.V. Led.Midden- standsbank Kantoor j .V.bed.midden stands ba na Kant00 j 0 e s t jdeelen mede dat zij onmogelijK Kunnen voldoen aan het verzoek tot betaling trottoir, daar de termijnen te Kort zij re slotc bepaler genomen, en verzoeken ling te treffen. een gunstiger re. verzoeKt de trottoirband voor naar per ceel iets te laten zakken. Je Tecnnisch. Ambtenaar belast met de le ding openbare .verken adviseert tot inwi liging van het verzoez. je kosten zulle f.1,50 bedragen welke door adressante taald dienen te woraen. adviseert tot de Jirectie van de Leder- landsche Spoorwegen liet verzoek te ricii ten tot verbreeding van den spoorwegovc; gang Soestduinen, en tot net daarnaast doen aanbrengen van een overwegafsluit1 in aansluiting op de rijwielpaden. verzoekt ten spoedigste een einde te m, zen aan de blokkeering van den Aricaweb en een uitweg modelijn te mazen voor p neslote net ver 0 rif orir ceel Lricaweg no Geslote aan de Je ui tv; derneme Je Tecnnisch Ambtenaar bela ding Openbare Verken advies uit bij senrijven 1934, no.9G4. brengt t met de le hieromtrent ad. ld Jecemb .deelt mede dat per 16 Januari baar tiën zijn gesteld f.8.000,-- 4,-z der Éjbizeente Utrecht I9I4. 1935 af lc 00 li deelt mede dat op 24 Jecember a.s. de schrijving open staat op de 4 jó geldlm ning 1934 a 100 der gemeente Jordrec, waarbij een recht van voorkeur wordt gekend aan de houders van de per 18 Ja nuari 1935 aflosbaar bestelde 4a obi gatiës der leening 1926 I. deelt mede dat op 24 Jecember a.s. de schrijving open staat op de 4 geldie ning 1935 d 100a A cler gemeente s-Gra hagewaarbij een recht van voorzeur verleend aan de houders van de per 2. Januari 1935 aflosbaar gestelde obliga tiën der 4;z leeningen 1926 en 1927. Besiote belegge Besiote f1000, sloten jOfcbt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 817