°e:U6's'en- /luXl, V3j- dl BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Kunnen aling Kort ziji iger reg aai* per- iet cLe le tot inwi ,en zulle s san te Le neder c te riet orwegove Lai* naast iaf sluit i len. iae te ma nr icaweb 1 voor pi aet de le er omtrent o jecem.be 1935 aflo m 00 asde l yó geldlel jordrec.' wordt ti er lö Ja 4/2 obl asde geldie' ;e s-Gra' jorKeur i per 21 le obliga m 1927 ae sloten vnorat t eg emoe o te /.omen door de termijnen te bepalen op 15 januari, 19' februari en 15 ^.aart. besloten wordt tegen betaling der kosten au t, 1,50 aan te. ji het verzoek gevolg te geven. Al" Gonform net advies wordt besloten. W Jj' V ïM. besloten wordt te berichten dat geblenen zal zijn, dat 1/ aan de bloKKeering een einde is gemaant. je uitweg op den mricaweg zal in overleg met den bouwon dernemer Duin mogelijk worden gemaant. besloten wordt van de vrij Komende miudelen t.z.t. te r besloten wordt in te schrijven tot em bedrag brüot ty- i.loüG,-- esloten wordt in te schrijven tot een bedrag van f.3000, c-0~&r7 «-kt*, M - £-r" vvi.C.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 818