-W»A. >j7 :e van ver- ier de aan svens svoor- aesluit t inzake Lenen t de ^artt a vóór aren verzoe- van de en "be ien ver- de orii- en: s.3»n. te u restant lgemeen oten out ldlee- post- f 375* egen oei: ie BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de inlichtingen te verschaffen in over- jl/c/j- tenstemming met het rechtskundig advies van ar.Rosen- toom dd. 5' Jee.1934. 41 x\. ennxsgenomen. /J uelet op het advies van houw- en oningtoedichtnos. 35/159 en 35/176wordt besloten ae aanvragen nos. 1/997 en 1/lGlG in te willigen. besloten wordt overeenkomstig het advies van aen Voorzit ter (7 besloten wordt conform het voorstel van den Voorzitter. 4/ 2? 8 06 0 xCVv 3.1' •i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 820