NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2.7 -jecember 193 4.» Tegenwoordig de Heeren MrG«-6e.i£etil Burgerde is .8 ter H.van ivlooster en ^.Lodeesen etftouaers Secretaris o G.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, /c.. <Jl- De Secretaris, Bevat volgnummers 16.0.8 t/m 16.16 Uitgevoerd Afd. IAfd. II4f Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 822