j i Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1616 Joh.i'aiC, Soester- berg sche straat 97 Soest. vraagt' vergunning tot het mogen aanleg gen van een uitweg aan het perceel Soes- terbergschestraat 97. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding Openbare /erken brengt hierom trent advies uit bij sclirijven dd. l8 December 1934, no.869. 1617 Afd. Financiën biedt ter vaststelling aan de opgaven over het rekeningsjaar 1933 krachtens de wet regelende de financiëele ver houding tusschen het rijk en de ge meenten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 825