NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 6 J februari.. 1934. Tegenwoordig de Heeren kr 4ï. lieketil, Burge.«ieester* H. van klooster en K. .uQdeesen, .^etliouaers. Secretaris J. G. A* Batenburg., Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De-Seëretaris, Bevat volgnummers lcjk, t/m 1-7^ Uitgevoerd Afd. IAfd. IIu. Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 82