Jli NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 5 Januari 1934. Tegenwoordig de Heerert Ar. G. Deketh, Burgemeester, K. van .Klooster .en. Lodeesen, .••'et.ho.ud.e.r.s., Secretaris J". G. A. Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 13 t/m .27 Uitgevoerd Afd. 14% - Afd. Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 8