BESLISSING Afdeeling Aanmerkjngen en No. Besloten wordt: le. Be gereed schap toeslag ooic uit te betalen aan timmer- J lieden. Ai Hiervan mededeeling te doen aan den "boekhouder bij f Openbare .i er hen. 2e. biet over te gaan tot invoering van een trainingtoe slag ne .iethouder aal het besluit aan de Commissie mededeeleh.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 90