t NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 9 - e orua-ri 193 .4 Tegenwoordig de Heeren r. G.. üeketli.,.. Burgemeester... xi. van klooster en -uQ&eesen, ethou.,ers Secretaris J .G A Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I<l Afd. IIu Afd t/m ....A.ü.Q.,... III Afd. IV: sn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 92